USTALANIE CEN NIERUCHOMOŚCI ZLECANYCH DO SPRZEDAŻY

Cenę ofertową lub czynsz ofertowy nieruchomości zgłaszanych do sprzedaży za naszym pośrednictwem, pomagamy oszacować naszym klientom w ramach zlecenia sprzedaży czyli bez żadnych wstępnych opłat.

Wieloletnie doświadczenie pracowników biura, stały monitoring rynku nieruchomości oraz dostęp do obszernej bazy danych o nieruchomościach sprzedanych, pozwalają nam ustalić właściwą wartość rynkową nieruchomości a tym samym zabezpieczyć naszych klientów przed ewentualnymi stratami wynikającymi z braku orientacji w realiach rynku.

Zarówno niedoszacowanie jak i przeszacowanie wartości nieruchomości może przyczynić się do powstania straty. O ile w przypadku przeszacowania strata dotyczyć może jedynie czasu, to ustalenie zbyt niskiej ceny sprzedaży powoduje już powstanie wymiernej straty finansowej.

WYCENY NIERUCHOMOŚCI DLA INNYCH CELÓW NIŻ SPRZEDAŻ

mgr inż. Zbigniew Barański - rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi nr 939 nadanymi w 1993r.

Wykonuje wyceny nieruchomości zurbanizowanych. Posiada uprawnienia do wykonywania wycen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych. Gwarancją jakości wykonywanych wycen jest długoletnie doświadczenie, dostęp do aktualnych danych i analiz rynku nieruchomości.


CZŁONEK POLSKIEJ FEDERACJI
STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCóW
MAJĄTKOWYCH

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i politykę cookies Nieruchomości Terra.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: Polityka prywatności i Polityka cookies.
Akceptuję